การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

ผูกพัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ธีรวรรณ ยกศิริ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เลมอนที
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 851 ครั้ง