การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

มรดกล้ำค่า สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร)

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กิจจา วาจาสัจ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชัยณรงค์ สุขเจริญ และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ทศพล จังพานิชย์กุล และรชฎ วิสราญกุล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         มรดกล้ำค่า สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร)   เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ และพระพิมพ์ ของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร สมัยที่สมเด็จพระสังฆราช  (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) เป็นเจ้าอาวาสให้รู้ถึงตำนานความเป็นมาของพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ พิธีการหล่อประวัติการสร้าง (รุ่นต่าง ๆ ) ไว้อย่างละเอียด พร้อมทั้งกล่าวถึงพระประวัติสทเด็จพระสังฆราช  (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ภาพประกอบสีสวยงามชัดเจนทำให้หนังสือมีคุณค่ายิ่งขึ้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1159 ครั้ง