การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ น.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม จำนง ศรีนวล และสุรศักดิ์ เทศขจร
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 875 ครั้ง