การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

ภาพมุมกว้างของกรุงเทพพระมหานครในสมัยรัชกาลที่ 4 : การค้นพบใหม่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิพัฒน์ พงศ์รพีพร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พิพัฒน์ พงศ์รพีพร
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิพัฒน์ พงศ์รพีพร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 893 ครั้ง