การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม แปลน โมทีฟ สตูดิโอ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิชญ์ เยาว์ภิรมย์ และบุญชัย ประทีปวิศรุต
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แปลน โมทีฟ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 948 ครั้ง