การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

ดอกไม้ใกล้ตัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ หลานโมกับลุงมวล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุนิศา ฉ้วนขาว
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปรีดา ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2544
 จำนวนหน้า  1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         ดอกไม้ไกล้ตัว เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยมาช้านาน และมักผลิดอกสวยงามในฤดูร้อน ได้แก่ ชบา เฟื่องฟ้า เล็บมือนาง ฟางนกยูงฝรั่ง ทองกวาว ชูมพูพันธุ์ทิพย์ คูน ประดู่ ตะแบก บัวหลวง มีคำบรรยายภาพเป็นคำกลอน กล่าวถึงสีสัน ลักษณะเด่น คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ภาพประกอบสีสวยงามทำให้น่าอ่านยิ่งขึ้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 877 ครั้ง