การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

ปีกแดง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วินทร์ เสียววาริณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ 113
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า   567
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
        ปีกแดง เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2460-2538 กล่าวถึงเหตุการณ์ของโลกระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง สืบเนื่องถึงสงครามเย็นและสงครามอินโดจีน รวมทั้งเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยหลายครั้งอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของขบวนการคอมมิวนิสต์จีนในประเทศไทย ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอุดมการณ์ใดที่สมบรูณ์แบบ ต่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น สงครามเพื่อรักษาอุดมการณ์ของตนจึงมิได้ให้คุณแก่ฝ่ายใด นอกจากให้บทเรียนว่าสงครามสร้างหายนะแต่ความรักในมวลมนุษยชาติต่างหากที่สร้างโลก ผุ้เขียนสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตของตัวละครที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งความรัก ความโหดร้าย ความตื่นเต้น ความน่ากลัวได้อย่างชัดแจ่มชัด ผุ้เขียนวางโครงเรื่องให้มีเงื่อปมน่าติดตามและคลี่คลายปมอย่างสมเหตุผล โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์อย่างกลมกลืนและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ นอกจากการใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนตรงประเด็น และเฉียบคม 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 904 ครั้ง