การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

มหารัตนพิมพวงศ์คำฉันท์ ตำนานพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชูชาติ ชุ่มสนิท
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ช.คชา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า   293
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
             มหารัตนพิมพวงศ์คำฉันท์ ตำนานพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์  เป็นวรรณกรรมศาสนาประเภทฉันท์ เนื้อหากล่าวถึงประวัติการสร้าง คุณลักษณะ และพุทธานุภาพอันเป็นที่ประจักษของพระแก้วมรกต พระพุทธปฏิมาสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทย ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการแต่งโดยเลือกใช้ฉันท์หลากหลายและกาพย์ต่าง ๆ รวม23 ชนิด ผลงานร้อยกรองมีลีลาดี สำนักภาษาราบรื่น ละเมียดละไมสื่อความหมายชัดเจน มีคุณค่าทั้งค่าของเสียงและค่าของความหมาย มีอรรถรสไพเราะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของวรรณศิลป์    
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1533 ครั้ง