การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

บอใบไม้สระอานอหนูไม้โท

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ แขคำ ปัณณะศักดิ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         บอใบไม้สระอานอหนูไม้โท เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนวสัจนิยมและแนวสีสันแห่งภูมิภาค ผู้เขียนนำเสนอภาพชีวิตมนุษย์ที่หลากหลายในสังคมไทยร่วมสมัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 14 เรื่อง ได้แก่ ตัวหนึ่ง แมลงเม่า พี่สาว ไม่ผุ ครัว ด.ญ. ขวัญเรือน แมลงสาบ ข้ามคืน ลูกชายของแม่ กลิ่นเก็ดละหวา 8 เซนติเมตร แมว ดิ้นเร่าในตัวตน และในส้วม
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2011 ครั้ง