การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

หุ่นไล่กาเพื่อนรัก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปุณยวีร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุชา - นวรัตน์ สีหอุไร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บิ๊กบุ๊คเซ็นเตอร์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1346 ครั้ง