การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

นักสู้เต็มร้อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ติ๋ว
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ติ๋ว
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 910 ครั้ง