การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

สามซ่าผจญภัย 1 ตอน : สมบัติเจ้าคุณปู่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วัชรพล พงษ์ไพศาล และวารสาต์ รับผล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วัชรพล พงษ์ไพศาล และวารสาต์ รับผล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของคุรุสภา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1056 ครั้ง