การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

ทวารวดี : ต้นประวัติศาสตร์ไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธิดา สาระยา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นฤมล ต่วนภูษา
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณและคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 909 ครั้ง