การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชัยนฤทธิ์ พันธุ์ทอง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชัยณรงค์ สุขเจริญ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ทศพล จังพานิชย์กุล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 904 ครั้ง