การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

เรือ : วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุเนตร ชุตินรานนท์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม แปลน โมทีฟ สตูดิโอ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิชญ์ เยาว์ภิรมย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แปลน โมทีฟ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1048 ครั้ง