การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

การละเล่น

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ น้านกฮูก
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นฤมล ตนะวรรณสมบัติ และนวรัตน์ จิรัจฉริยากุล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พี่ตู๋
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           การละเล่น เป้นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงวิธีการละเล่นแต่ละอย่าง การเตรียมอุปกรณ์ในการละเล่น  มีรูปภาพประกอบในการละเล่นง่ายต่อความเข้าใจในการนำไปเล่น ซึ่งการละเล่นแต่ละอย่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันการละเล่นแต่ละอย่างได้ห่างหายไปจากสังคมไทยตัวอย่างการละเล่น เช่น ม้าก้านหล้วย การเดินกะลา รีรีข้าวสาร จำจี้ วิ่งเปี้ยว อ้ายแข้อ้ายโขง มอญซ่อนผ้า อีกาฟักไข่ ตีลูกล้อ เป็นต้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1088 ครั้ง