การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

หนึ่งฟ้าดินเดียว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง หนึ่งฟ้าดินเดียว เป็นหนังสือนวนิยายที่ใช้ประวิติศาตร์ล้านาเป็นแกนของเรื่อง เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ซึ่งล้านนาเป็นอาณาจักรกันชนระหว่างชาติใหญ่ทั้งสาม นั่นคือสยาม พม่า และอังกฤษ ด้วยราชวิเทโศบายและพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู้หัวในการรวมฟ้ารวามดินให้เป็น "หนึ่งฟ้าดินเดียว" ทำให้ในที่สุดอาณาจักสยามสามารถรวมอาณาจักรล้านนาเข้าเป็นผืนฟ้าและแผ่นดินเดียวกันได้อย่างสันติ
         ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องรวมเข็มข้นของประวัติศาสตร์ตอนนี้ได้อย่างระทึกใจด้วยการนำเรื่องความรักต่างฐานนันดร อันดื่มด่ำใจระหว่างเจ้ากับไพร่ เปรียบประดุจพวงมาลาหอมรื่นและสวยสดมาสอดร้อยไปกับประวัติศาสตร์อันเป็นแกนของเรื่อง และประดับตกแต่งให้อลังการด้วยศิลปวัฒนธรรมของล้านนาโบราณ ทั้งดนตรี ฟ้อนรำ คำค่าว เพลงซอ เครื่องนุ่งห่ม การกินอยู่ ฯลฯ รวมทั้งใช้ภาษาล้านนาในบทสนทนาของตัวละคร เพื่อให้สมจริงแม้จะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่ก็พอได้บรรยากาศกล่าวได้ว่าข้อมูลหลากหลายที่ผู้ประพันธ์นำเสนอทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ไปพร้อมกับความประทับใจ
         ผู้ประพันธ์มีความสามารถปลุกเมืองโบราณของอาราจักรล้านนาให้ฟื้นคืนชีวิต ผู้อ่านสัมพัสได้ถึงความยิ่งใหยญ่แห่งอารยธรรมตามประเพณีของการดำเนินชีวิต และโครงสร้างของสังคมในอดีตที่แม้จะแบ่งชนชั้นเป็นเจ้าเป็นไพร่ชัดเจน แต่ทั้งเจ้าและไพร่ต่างก็อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันตลอดมาคำว่า "หนึ่งฟ้าดินเดียว" ที่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นชื่อเรื่อง จึงมิได้หมายหถึงการรวมอาณาจักรล้านนาเข้ากับอาณาจักรสยามเพียงอย่างเดียว หากแต่หมายถึงการกรมเจ้า และไพร่เข้าด้วยกันอีกด้วย นับเป็นการนำเสนอแนวคิดเรื่องการลดช่องว่างทางชนชั้นอย่างแนบเนียน
         นอกเหนือจากคุณค่าด้านเนื้อหาและแนวคิดแล้ว นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงคุณค่าด้านภาษาศิลป์ ผุ้เขียนใช้ภาษาหลิ้วไหว มีเรื่องกระทบสัมผัสคล้องจองเป็นลำนำทำนองราวบทกวี อีกทั้งยังใช้โวหารภาพพจน์แบบต่าง ๆทำให้สื่อความหมายได้ลึ้กซึ่ง นับว่าเป็นอลังการงานศิลป์โดยแท้
         ด้วยคุณค่าทางด้านเนื้อหาสาระและทางด้านวรรณศิลป์ที่ประสานกันอย่างกลมกลืน หนังสือเรื่อง หนึ่งฟ้าดินเดียว ของ กฤษณา อโศกสิน จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือนวนิยาย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1547 ครั้ง