การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

ความต่างของสรรพสิ่ง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธัญญา ธัญญามาศ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เพลงวรรณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง ความต่างของสรรพสิ่ง เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ถ้อยคำได้คมคาย มีค่าของเสียงและค่าของความหมายชัดเจน ทำให้กวีนิพนธ์มีลีลาน่าสนใจ ให้แง่คิดและมุมมองในการดำรงชีวิต ชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งแนะแนวทางแก้ไขให้ทางออกอย่างนุ่มนวลสมเหตุสมผล จึงเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์และอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตแก่ผู้อ่าน
          หนังสือเรื่อง ความต่างของสรรพสิ่งของ ธัญญา ธัญญามาศ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1595 ครั้ง