การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มานพ ถนอมศรี
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มานพ ถนอมศรี
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท พี พี เวิลด์ มีเดีย จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 887 ครั้ง