การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

หนังสือชุด แผนที่ความรู้เมืองไทย (6เล่ม)

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม แปลน โมทีฟ สตูดิโอ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พันทิพย์ วรชินา และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แปลน รีดเดอร์ส
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง หนังสือชุดแผนที่ความรู้เมืองไทย ของศิริศักดิ์ คุ้มรักษา และคณะ เป็นหนังสือสวยงามที่มีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะไทยในยุคต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด ปราสาทโบราณสถาน 1 ชุด รวม 6 เรื่อง คือ 1) ปราสาทหินในถิ่นอีสาน 2) พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ 3) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย  4) วัดในรัตนโกสินทร์ 5) วัดและวังในกรุงเก่า 6) ศาสนศิลป์บนแผ่นดินล้านนา ทุกเรื่องมีความคิดสร้างสรรค์พิเศษ นำเสนอโดยใช้ภาพวาดที่แสดงลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยอย่างสวยงาม นำเสนอภาพมุมสูงพร้อมคำบรรยายที่เข้าใจง่าย ในแต่ละภาพจะมีภาพถ่ายเพื่อเน้นความสำคัญของภาพให้เห็นเด่นชัดขึ้น
         ภาพหน้าปก เป็นภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมไทยได้ชัดเจนบนพื้นปกสีขาวดูสะอาดาตา
        การจัดรูปเล่ม รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ปกแข็ง ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ เข้าเล่มเย็บกี่ประณีตแน่นหนา พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดีตลอดทั้งเล่มทุกเล่ม ภาพประกอบที่ต่อเนื่องจาภาพหน้าซ้ายไปหน้าขวา กลมกลืนทั้ง 2 หน้า ตัวอักษรคมชัด จัดรูปเล่มมีหัวเรื่อง และคำอธิบายสวยงามตลอดทั้งเล่ม บรรจุกล่องแข็งสีเขียว
         หนังสือเรื่อง หนังสือชุด แผนที่ความรู้เมืองไทย ของ ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา และคณะ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำดี พ.ศ. 2547 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1133 ครั้ง