การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

พระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ทศพล จังพานิชย์กุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชัยณรงค์ สุขเจริญ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ทศพล จังพานิชย์กุล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์คอมม่า
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด2546
 จำนวนหน้า 381 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          พระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย เล่ม 2 เป็นหนังสือสวยงามที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าด้วยประวัติพระพุทธรูปคู่บ้านเมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ภาพประกอบในเล่มมีสัมพันธ์และสอดคล้องกัลเนื้อเรื่อง เฉพาะภาพเน้นแสดงลักษณะพุทธศิลป์ตามยุคสมัยของศิลปกรรม เป็นประโยชน์แก่การศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รูปเล่มแข็งแรงทนทาน พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตหนาอย่างดีตลอดทั้งเล่มภาพประกอบและตัวอีกษรคมชัเจน จัดรูปเล่มมีหัวเรื่องและคำอธิบาย สวยงามทั้งเล่มให้ความรู้สึกในการสร้างบรรยากาศเลื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างดี
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 948 ครั้ง