การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

คุณเทา - เทาจากดาวขมุกขมัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุริยัน สุดศรีวงศ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน โกศล ทองด้วง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1131 ครั้ง