การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

สมเด็จพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ทายาทแห่งราชสกุลเทวกุล (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          หนังสือเรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์โรปการ เป็นหนังสือสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศ สาระสำคัญในหนังสือเรื่องนี้ว่าด้วยพระประวัติพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงษ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังทรงได้รับสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการเป็นที่สุด
         ผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ มีความอุตสาหะและพิริยะอันแรงกล้าในการค้นคว้าหลักฐานรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ และการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถลำดับเนื้อความว่าด้วยชีวประวัติบุคคลควบขนานกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนชวนให้ติดตามด้วยภาษาที่เรียบง่าย กระชับ และงดงาม
         หนังสือเรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  เป็นหนังสือที่บริบูรณ์ด้วยสารัตถะสมบัติก้านชีวประวัติบุคคลสำคัญ ผู้อ่านพึงตะหนักได้ต่อคุณวุฒิและคุณวิเศษในชายชาวสยามผู้หนึ่ง ผู้มีส่วนในการผดุงและรักษาสยามประเทศให้ดำรงอยู่ต่อมากระทั่งทุกวันนี้ดังปรากฏในเรื่องหลายบทที่ว่าด้วนเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น ในหนังสือเรื่องนี้ล้วนเป็นสารัตถะที่ควรรับรู้และรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์และประเทืองสติปัญญาแก่คนไทยทั้งป่วงเป็นอย่างดียิ่ง
         หนังสือเรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปาร ของ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี ในการประกาวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1204 ครั้ง