การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

คุณแม่ขาอุ้มหน่อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เกวลิน กายทอง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์ และสุทัศน์ ปาละมะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บ้านแปลน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 993 ครั้ง