การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

เจ้าหนูขลุ่ยผิว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุริยัน สุดศรีวงศ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุพาภรณ์ โกมารพิมพ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1068 ครั้ง