การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

ดึกแล้วคุณขา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชุมสาย มีสมสืบ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์วงกลม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 995 ครั้ง