การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

จันทโครพ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปณิธา รื่นบรรเทิง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วัชระ ส่งสมบูรณ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เคโซนพับลิชชิ่ง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          หนังสือเรื่อง จันทโครพ เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย เนื้อเรื่องกล่าวถึงการผจญภัยของเจ้าชายจันทโครพที่เดินทางไปศึกษาวิชาเพื่อเตรียมพระองค์ขึ้นเป็นเกษัตริย์ปกครองเมือง ในการเดินทางไปศึกษาวิชาพระองค์ได้ผจญภัยต่าง ๆ นานา ซึ่งทำให้การดำเนินเรื่องตื่นเต้นสนุกสนาน สาระของเรื่องมีทั้งความรักของหญิงชายที่มีทั้งความเห็นแก่ตัว ความมั่นคงต่อความรัก ตลอดจนความรักบิดามารดาที่มีต่อบุตร ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการแสวงหาความรู้ การศึกษาเล่าเรียนในสมัยโบราณที่ศิษย์มีความวิริยะอุตสาหะเป็นอันมาก ตัวละคร คือ จันทโครพ ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติข้อนี้ได้อย่างเด่นชัด อีกทั้งผู้อ่านรุ่นหลังได้ทราบที่มาของสำนวนไทยที่ว่า "ไม่มีสัจจะในหมู่โจร" จากวรรณกรรมเรื่องนี้
         การใช้ภาษาในการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่าย สั้นและกระชับ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และติดตามเรื่องได้โดยราบรื่น ประกอบกับภาพวาดที่เป็นภาพการณ์ตูน ผู้วาดสามารถวาดและลำดับภาพได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ลายเส้นของตัวการ์ตูนคมชัด มีความเคลื่อนไหวแสดงสัญญะทางการ์ตูนได้ดีการวางมุมภาพหลากหลายแสดงถึงความตั้งใจในการผลิตผลงาน
         หนังสือเรื่อง จันทโครพ ของ ปณิธา รื่นบรรเทิง จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2548    
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 10138 ครั้ง