การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุภฤกษ์ บุญกอง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน กาย เบ็ญจวรรณ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 881 ครั้ง