การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุดารา สุจฉายา และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม วันทนี เจริญวานิช
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประเวช ตันตราภิรมย์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์กรุงเทพฯ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 870 ครั้ง