การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

จัดจับใจ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อ้อมขวัญ สาณะเสน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุชีรา จัดละ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มานิตย์ เดชสุภา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์โอโซน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1073 ครั้ง