การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

รัฐสภาของไทย เด็กไทยสนใจ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เกริก ยุ้นพันธ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เกริก ยุ้นพันธ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 906 ครั้ง