การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

พ่อบ้านทำครัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ หนานคำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนัดพิมพ์เพื่อนดี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง พ่อบ้านทำครัว เป็นหนังสือสารคดีเกี่ยวักบการปรุงอาหารไทย ที่ผู้เขียนสามารถนำเสนอได้อย่างประสงกลมกลืนเชื่อมโยงผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี๔ชีวิตอย่างชวดติดตามใช้ภาษาเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และเจือด้วยอารมณ์ขัน ให้บรรยากาศของชีวิติย่างชวดติดตามใช้ภาษาเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และเจือด้วยอารมณ์ขีน ให้บรรยากาศของชีวิตครอบครัวไทยทีอบอุ่นและร่มเย็น เนื้อหาที่กล่าวถึงอาหารแต่ละอย่าง นอกจากจะให้รายละเอียดของเครื่องปรุงและวิธีปฏิบัติที่ผูกพันอยู้กับเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยอย่างเฉียบสมสมจริง รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถาพการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีน้ำใจไมตรีของคนไทยอีกด้วย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้อ่านซึมซับความเป็นไทยได้อย่างสุขุมนุ่มนวล
         หนังสือเรื่อง พ่อบ้านทำครัว ของหนานคำ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1253 ครั้ง