การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ดวงตาอันดามัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือเนชั่นกรุ๊ป
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1015 ครั้ง