การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

เขียนฝันด้วยชีวิต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ประชาคม ลุนาชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง เขียนฝันด้วยชีวิต เป็นหนังสือนวนิยายอัดชีวประวัติ ดำเนินเรื่องได้ตัวเอกผจญความทุกข์ยากในการหาเลี้ยงชีวิต แลพยายามทำความผันที่จะเป็นนักเขียนใหญ่ให้เป็นจริงตลอดเวลาอันเป็นลักษณะของนักสู่ชีวิต แม้มีอุปสรรคสลำเต็ญมากมาย แต่น้ำเสียงของผู้เขียนไม่แสดงความท้อถอยแต่กลับมีความภูมิใจในตนเอง มีจิตใจมั่นคง พร้อมที่จะช่วยเหลือ ผู้อ่อนแอ แสดงตวามชิงชังความชั่วความเอารัดเอาเปรียบในสังคม
         นวนิยายเรื่องนี้สำท้อนภาพของคนที่ลำบาก ทุกข์ยากในสังคมไทยได้อย่างสมจริง และมีชีวิตชีวา ตัวละครมีหลากหลายทั้งดีและชั่ว ใช้ฉากทั้งในเมือง ชนบท ในย่านธุรกิจ ตามถนน ท้องทะเลและไร่นา
        ศิลปะการแต่ง ใช้วิธีผสมผสานเรื่องจริงกับนวนิยายที่ผู้เขียนแต่งเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนบทบรรยายเรียงร้อยด้วยถ้อยคำที่งดงาม สละสลวย สลับกับบทสนทนาที่สมจริงตามบุคลิกและสถานภาพของตัวละคร ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และความสะเทือนอารมณ์ "เขียนฝันด้วยชีวิต" จึงเป็นนวนิยายอุดมคติ ให้กำลังใจแก่คนทั่วไป ในการสร้างความหวัง และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงความฝัน
         หนังสือเรื่อง เขียนฝันด้วยชีวิต ของ ประชาคม ลุนาชัย จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือนวนิยาย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1778 ครั้ง