การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

มือใดดูแลแม่โพสพ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เตือนแรม ประกายเรือง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ใบบัว
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง มือใดแลแม่โพสพ เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เสนอภาพชีวิตของชาวนา ซึ่งผูกพันกับท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์ แม้กรำงานหนักเหน็ดเหนื่อยสู้แดดลม และฐานะยากจน แต่ก็ภาคภูมิใจในศักดิ์ และหยาดเหงื่อแรงงานที่สร้างผลผลิตข้าว เลี้ยงชาวโลกมาช้านาน ผู้สร้างสรรค์ เสนอภาพท้องนาที่งดงามยามข้าวออกรวงสุกอร่าม พร้อมกับความหวังของชาวนาที่รอวันเก็บเกี่ยว ความรัก ความอบอุ่น และความอาทรของแม่ที่หล่อหลอมให้ลูกมีความรักและภาคภูมิใจในแผ่นดินถิ่นเกิด แต่ในปัจจุบันความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์แทรกแซงเข้าสู่ชนบท นอกจากทำลายธรรมชาติอันงดงามแล้วยังทำลายชีวิตอันสุขสงบ และศักดิ์ศรีในอาชีพเกษตรกรที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ และทำให้วิถีชีวิตตลอดจนความคิดของชาวชนบทเปลี่ยนแปลงไป เกษตรจำนวนมากละทิ้งถิ่นเกิดไปหางานทำในเมืองใหญ่
            ผู้สร้างสรรค์นำเสนอพลักแห่งความรัก ความรู้คุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสนอ อุดมการณืของผู้ยึดมั่นความเป็นธรรมในสังคม เชิดชูคนดีที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม นำเสนอปรัชญาชีวิตมุมมองและแง่คิดในเชิงสร้างสรรค์ ให้กำลังใจตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาแก่ผู้ประสบอุปสรรคในชีวิต
           ผู้สร้างสรรค์ใช้คำประพันธ์หลากหลายเหมาะกับเนื้อหา แต่ละเรื่องมีเอกภาพ มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ เลือกใช้คำง่าย มีอรรถรส และสื่อความหมายชัดเจน
         หนังสือเรื่อง มือใดดูแลแม่โพสพ ของ เดือนแรม ประกายเรือง จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่นกลัฃุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ2549


        
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1201 ครั้ง