การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

การเดินทางของลูกยาง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สายฝัน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุชา - นวรัตน์ สีหอุไร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1502 ครั้ง