การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ต้นโย้งในสายลม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วันเสาร์ เชิงศรี
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน กิติพงษ์ ผลาธัญญะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 958 ครั้ง