การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชลลดา ชะบางบอน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ชานุ บุญกลาง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 999 ครั้ง