การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ทศชาติชาดก ตอน พระเตมีย์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปณิธา รื่นบรรเทิง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วัชระ ส่งสมบูรณ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ เคโซน บุคส์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 933 ครั้ง