การประกวดหนังสือดีเด่น
15 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

พระนเรศวรและพระเอกาทศรถ 2 กษัตริย์ผู้ปราบหงสาวดี

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ทีมงาน E.Q. Plus
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อรุณทิวา วชิรพรพงศา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ EQ.Plus
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 885 ครั้ง