การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ภาพถ่ายแนวศิลปะ มุมมองของยรรยง โอฬารระชิน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ยรรยง โอฬาระชิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ยรรยง โอฬาระชิน
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ยรรยง โอฬาระชิน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ยรรยง โอฬาระชิน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์ เอ.พี. ปริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง ภาพถ่ายแนวศิลปะ มุมมองของ ยรรยง โอฬระชิน เป็นหนังสือสวยงามที่มีคุณค่าทาทงศิลปะภาพ ภาพรวมของหนังสือ ผู้เรียบเรียงเป็นผู้ถ่ายภาพด้วย โดยได้สร้างสมผลงานมาเป็นเวลา 47 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 - 2548 นำออกแสดงทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยภาพขาวดำและภาพสี ซึ่งได้รับรางวัลการอัดขยายด้วยฝีมืออันประณีต ทุกภาพมีการอธิบายเบื้องหลังของการถ่ายภาพ ทั้งอารมณ์ แสงสี บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ล้วนเป้นผลงานบนแผ่นภาพที่สะท้อนอารมณ์ศิลปะได้โดดเด่นสนใจให้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างก้าวของทุกลัษณะ
         การพิมพ์ พิมพ์ด้วยกะระดาษอาร์ต เทคนิคการพิมพ์ภาพดีเยี่ยม แต่ละภาพมีเส้นกรอบทำให้ภาพเด่น คมชัด การจัดงานด้านศิลปกรรม วางรูปเล่ม มีทั้งภาพเล็กและภาพใหญ่ตามความสำคัญแต่ละภาพบรรยายความรู้ได้ภาพจำแนกความรู้ด้านต่าง ๆ ปรกอบด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น กล้องเลนซ์ ด้านเทคนิคการถ่าย ได้แก่ แสง ความเร็ว และประเภทของฟิล์ม เป็นต้น 
         ภาพหน้าปก เป็นภาพขาว - ดำ ภาพมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และภาพเรือสุพรรณหงส์ในงานสมโภชกรุงกรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทุกภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภาพทั้ง 2 เน้นลายเส้น ย้อมสีน้ำตาลด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า สี "ซีเปีย" เป็นภาพแนวแปลกกว่าภาพถ่ายธรรมดา จัดวางบนพื้นปกสีน้ำตาลเข้มทั้งปก ใต้ภาพเป็นชื่อหนังสือสีเทาอ่อน จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมตามหลักการประกอบภาพ ดูงามสว่า ได้อารมณ์ ปกหลังเป็นภาพขาว - ดำ รูปนกบินเดี่ยว จัดวางสัมพันธ์กับภาพปกอย่างมีความสมดุล
         ใบรองปกหน้าและปกหลังใช้กระดาษหนังช้าง สีครีมเทา เรียบง่าย สะอาดตา
         การจัดรูปเล่ม ปกแข็ง ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ 138 รูปเล่มแข็งแรงทนทาน เข้าเล่มเย็บกี่ประณีตแน่นหนา การจัดภาพจัดได้ลงตัวในแต่ละหน้า พร้อมคำบรรยายตัวอักษรคมชัด
         หนังสือเรื่อง ภาพถ่ายแนวศิลปะ มุมมองของ ยรรยง โอฬาระชิน จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2549
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1622 ครั้ง