การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ปั้นชา เสน่หางานศิลป์แห่งดินปั้น

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นพพร ภาสะพงศ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชาญศักดิ์ สขประชา
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นพพร ภาสะพงศ์ และสำนักพิมพ์สารคดี
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 829 ครั้ง