การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

Beautiful Nail เล็บสวย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุชีรา จัดละ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ณ เพชรสำนักพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 869 ครั้ง