การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ดนตรีไทยใจหรรษา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ภัทรา แสงดานุช
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จินตนันท์ ดอนพลอยเพ็ชร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ผักแว่น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท กิจไพศาลการพิมพ์และซับพลลายส์2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 971 ครั้ง