การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

บ้านน้อยในฝัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรากิจ เพชรน้ำเอก
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุวิชย์ พิสัณฑ์สุข
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ธารทิพย์ สมบัติแก้ว
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สุวีริยาสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2224 ครั้ง