การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิกร ทัสสโร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1031 ครั้ง