การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

โอม...เพี้ยง!

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เกวลิน กายทอง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์ และสุทัศน์ ปาละมะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บ้านแปลน บริษัท แปลน สารา จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1003 ครั้ง