การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

2589 : เราเพียงผู้มาเยือน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เชตวัน เตือประโคน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุศักดิ์ จินดา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1122 ครั้ง