การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

มหากาพย์กู้แผ่นดิน บทที่ 1 : องค์ดำแห่งหงสาวดี

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อรุณทิวา วชิรพรพงศา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มนตรี คุ้มเรือน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ Cleanative
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1009 ครั้ง