การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2550

100 ปี วังบางขุนพรหม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ผศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ และคณะของธนาคารแห่งประเทศไทย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พิทักษ์ บุณฑริก และสถิตย์ ดำรงค์ศรีสกุล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมัยวดี เมฆสุด และคณะของธนาคารแห่งประเทศไทย
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท พลัสเพรส จำกัด2549
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1391 ครั้ง